Jolanta Szajnowska designer i front-end developer

Grafik

Designer

W mojej głowie roi się od pomysłów, uwielbiam tworzyć indywidualne designy z własnym charakterem. Chciałabym rozwijać swoje zainteresowania w obszarze UX, aby realizowane przeze mnie projekty były intuicyjne i przyjazne dla użytkownika. Potrafię pracować w wielu z programów Adobe, jak: Photoshop, Illustrator, InDesigin czy Premiere Pro i wciąż się w nich rozwijam. Projektuję strony internetowe za pomocą Figmy, które następnie koduję. Chętnie nauczę się nowych narzędzi używanych w Waszej firmie.

My head is full of ideas, I love creating imaginative designs. I would like to develop skills, following my interests in the area of ​​ UX , to build intuitive and user-friendly interfaces. I can work in many of the Adobe programs, such as Photoshop, Illustrator, InDesigin or Premiere Pro and I am constantly improving myself within the Adobe suite. I design websites using Figma, which then I write the code for. I am eager to learn any new tools used in Your company.

Front-end Developer

Jestem początkującym front-end developerem. Potrafię tworzyć projekty w Figmie i ożywiać je za pomocą HTML, CSS i JavaScript w Twojej przeglądarce. Do pracy z CSS używam preprocessora Sass. Znam zasady SEO, podstawy zarządzania stronami w WordPress, potrafię używać SQL do pracy z prostymi bazami danych. Na studiach pracowałam z VCS GIT. Interesuje się wieloma dziedzinami IT. Chcę rozwijać się w obszarach technologii webowych, QA, SEO, UX i e-commerce.

I am a beginner front-end developer. I can create designs in Figma and bring them to life using HTML and CSS in Your browser. I am also learning JavaScript and SQL intensively. I know the principles of SEO, the basics of website management in WordPress and of the Google Search Console. I am eager to learn everythink new within the wide area of web technologies which I am higly interested in. I would like to develop my skills in the fields of SEO, software QA & testing, UI/UX and e-commerce.

Jolanta Szajnowska designer i front-edn developer mobile

Portfolio

Hobbystycznie zajmuję się grafiką od ponad dziesięciu lat. Studia pozwoliły mi usystematyzować wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia brandingu marki od podstaw, zarówno od strony marketingowej (kierunek ekonomiczny) jak i graficznej (kierunek informatyczny). W trakcie zajęć zrealizowałam wiele projektów. Te ciekawsze -jak identyfikacja wizualna zespołu muzycznego czy małego browaru, umieszczone są w galerii obok.

Najnowszym projektem, który realizuję we współpracy z klientem jest witryna firmy, będącej jednocześnie biurem podróży i agencją reklamową. Postęp prac można zobaczyć pod tymczasowym adresem: margo.goleniów.pl

Graphic design has been my passion for over ten years. My studies allowed me to systematize the knowledge and skills in the field of creating branding from scratch, both in terms of marketing (economics) and graphics (IT). During the classes I conducted many projects. The more interesting ones -such as the visual identification of a music band or a small brewery - are placed in the gallery.

I also design and code websites. The newest project that I am developing with direct contact with a client, is the website of the company, which is both a travel and an advertising agency. Current progress can be viewed under temporary domain: margo.goleniów.pl

Warxuaroz

Identyfikacja wizualna zespołu muzycznego o nazwie Warxuaroz. Projekt obejmował stworzenie logotypu zespołu wraz z księgą znaku oraz stworzenie merchandisignowych grafik, które uchwycą klimat tej grupy muzycznej i w ciekawy sposób pozwolą zaprezentować gadżety (kubki, teczki, koszulki, nadruki, etc.).

Identyfikacja jest zrealizowana przeze mnie od podstaw. Zdjęcia gadżetów i gitary zostały zrobione w warunkach studyjnych za pomocą aparatu Nikon D500, logo i tła zostały nałożone w Adobe Photoshop, natomiast samo logo zostało zaprojektowane w programie Illustrator.

Visual identification of a music band named Warxuaroz. The project included creation of the band's logo alongside with a brand book and creation of merchandising graphics which would capture the atmosphere of this musical group and its merchandise (mugs, briefcases, T-shirts, prints, etc.).

The identification was carried out by me from scratch. The photos of the gadgets and the guitar were taken in a studio setting with a Nikon D500 camera, the logos and the backgrounds were applied in Adobe Photoshop, while the logo itself was designed in Illustrator.

Wyjec

Identyfikacja wizualna małego browaru o nazwie Wyjec, to kolejny projekt realizowany przeze mnie w trakcie studiów. Obejmował on stworzenie logo, księgi znaku, etykiet oraz grafik merchandisignowych. Logo wraz z etykietami zostały stworzone w programie Adobe Illustrator, natomiast reszta grafik powstała przy użyciu programu Photoshop.

The visual identification of a small brewery called Wyjec is another project I carried out during IT studies. It included the creation of a logo, a brand book, labels and merchandising graphics. The logo and labels were created in Illustrator, while the rest of the graphics were created using Photoshop.

Websites

Różnorodne aspekty tworzenia stron internetowych, nie tylko te techniczne, ale także te wymagające bardziej kreatywnego podejścia, dają mi możliwość połączenia i przetestowania moich umiejętności, zarówno tych analitycznych jak i twórczych.

Obecnie realizuję projekt we współpracy z klientem, mający na celu połączenie działalności małego biura turystycznego z agencją reklamową, pod jedną domeną. Wyzwaniem było stworzenie hasła łączącego obie te działalności. Działalności te połączył slogan "Daj się wypromować":
- Landing Page
- Biuro podróży
- Agencja reklamowa

Web technologies are the area I am interested in the most. The wide aspects of website creation, not only technical ones but also those requiring more creative and innovative way of thinking give me the opportunity to combine and test my analytical and creative skills.

Currently, I am implementing a project in cooperation with a client, aimed at combining the activities of a small travel office with an advertising agency under one domain. The challenge was to create a slogan connecting both of these activities. These activities were brought together by the slogan "Daj się wypromować".
margo.goleniów.pl

tło tablet

Warxuaroz

Branding zespołu Warxuaroz Branding of music band Warxuaroz

Wyjec

Branding browaru WyjecBranding of local brewery Wyjec

Websites

Projekty stron internetowych Webite designs

tło książka
Zdjęcie Jolanta Szajnowska na tle książki

O mnie About me

Jestem absolwentką studiów ekonomicznych o profilu finansowym, które ukończyłam z tytułem magistra. Zainteresowania skłoniły mnie do podjęcia nauki na drugim kierunku o profilu informatycznym, gdzie uzyskałam tytuł inżyniera.
Jestem ambitna i rzetelna. Posiadam analityczny umysł i dobrze czuję się w naukach ścisłych, a jednocześnie moje zainteresowania oscylują wokół wszystkiego, co twórcze. Jestem kreatywna, swobodnie posługuję się pakietem Adobe, szczególnie Photoshopem gdzie pracuję z grafiką.
Projektuje strony internetowe w Figmie i koduję je przy użyciu HTML, CSS i JavaScript.
Pragnę znaleźć pracę, w której będę mogła rozwijać swoje zainteresowania branżą IT i e-commerce, szczególnie jako junior front-end developer, tester oprogramowania czy technical SEO.

I have a Master’s degree in finance and recently acquired an Engineer’s in IT. My professional fields of interest are widely connected to IT, mainly front-end development, software testing, SEO, cybersecurity, UX and e-commerce. I would like to expand my knowledge, especially in these areas. I have an analytical mind with a creative soul. I know HTML, CSS and basics of JS. I design websites in Figma and I’m familiar with Adobe suite, mainly Photoshop. I prefer remote work.

tło papier

O mnie

About Me

Jestem absolwentką studiów ekonomicznych o profilu finansowym, które ukończyłam z tytułem magistra. Zainteresowania skłoniły mnie do podjęcia nauki na drugim kierunku o profilu informatycznym, gdzie uzyskałam tytuł inżyniera.
Jestem ambitna i rzetelna. Posiadam analityczny umysł i dobrze czuję się w naukach ścisłych, a jednocześnie moje zainteresowania oscylują wokół wszystkiego, co twórcze. Jestem kreatywna, swobodnie posługuję się pakietem Adobe, szczególnie Photoshopem gdzie pracuję z grafiką.
Projektuje strony internetowe w Figmie i koduję je przy użyciu HTML, CSS i JavaScript.
Pragnę znaleźć pracę, w której będę mogła rozwijać swoje zainteresowania branżą IT i e-commerce, szczególnie jako junior front-end developer, tester oprogramowania czy technical SEO.

I have a Master’s degree in finance and recently acquired an Engineer’s in IT. My professional fields of interest are widely connected to IT, mainly front-end development, software testing, SEO, cybersecurity, UX and e-commerce. I would like to expand my knowledge, especially in these areas. I have an analytical mind with a creative soul. I know HTML, CSS and basics of JS. I design websites in Figma and I’m familiar with Adobe suite, mainly Photoshop. I prefer remote work.

Jolanta Szajnowska o mnie
tło papier

Umiejętności

Skills

Na studiach ekonomicznych opanowałam pakiet Office, szczególnie Excel służący do analizy danych. Miałam styczność również z innymi programami służącymi do prezentacji i raportowania danych, jak Microsoft Power BI. Na studiach informatycznych dodatkowo zapoznałam się z metodykami wspomagającymi proces wytwarzania oprogramowania (Scrum, Extreme Programming), zdobyłam wiedzę z zakresu SEO, miałam styczność z kilkoma narzędziami wspomagającymi e-commerce, jak Facebook Ads.

Do moich kompetencji miękkich należą:
Kreatywność
Rzetelność
Szybkie uczenie się
Dobra organizacja pracy
Upór w rozwiązywaniu problemów i dążeniu do celu

During my financial studies I mastered MS Office suite while conducting many financial analyses and reports. I worked with Excel a lot and had a chance to work with newer tools such as Microsoft Power BI. During my IT studies I became proficient in creating websites using HTML and CSS while also learning the basics of programming languages, mainly JavaScript -which now I am practicing intensively. Besides my hobbies which include graphic design, I have a high interest in web technologies and want my career path to involve areas of front-end development, SEO, QA, UX and e-commerce.

Soft skills:
Creative
Reliable and precise
Fast learner
Tasks oriented and ready to commit
Consistent in problem solving

tło tablet tło tablet

95%

HTML5

80%

CSS3 (+SASS)

40%

JavaScript

20%

SQL

30%

Git

10%

React

30%

WordPress

85%

Pakiet MS Office

MS Office suite

60%

Photoshop

55%

Figma